ZUCKERMANDEL: Námestie a exteriérové plochy

Investor:   Bratislavské podhradie, s.r.o.
Miesto Realizácie:   Bratislava - Podhradie

Dopravné a inžinierske stavby