Zariadenie pre seniorov, Smolenice

Investor:   Rockville s.r.o.
Miesto Realizácie:   Smolenice

Pozemné stavby