NOTES: Výrobný závod

Investor:   NOTES a.s.
Miesto Realizácie:   Betliar

Pozemné stavby