Výrobno-prevádzkový areál Pezinok

Investor:   Marius Pedersen, a.s.
Miesto Realizácie:   Pezinok

Pozemné stavby