Výrobná hala SEMIKRON

Investor:   SEMIKRON s.r.o.
Miesto Realizácie:   Vrbové

Pozemné stavby