Vydrica: Nosná infraštruktúra

Investor:   Vydrica Development, a.s.
Location:   Bratislava - Podhradie

In a building process