Vydrica: Nosná infraštruktúra

Investor:   Vydrica Development, a.s.
Miesto Realizácie:   Bratislava - Podhradie

Vo výstavbe