VERED: Administratívna budova

Investor:   VERED a.s.
Miesto Realizácie:   Bratislava - Mlýnske nivy

Pozemné stavby