STEIN – exteriérové plochy

Investor:   YIT Slovakia a.s.
Miesto Realizácie:   Bratislava

Dopravné a inžinierske stavby