SKY PARK: Areálové komunikácie

Investor:   SKY PARK OFFICES s.r.o.
Miesto Realizácie:   Bratislava

Dopravné a inžinierske stavby