Skládka odpadov Veľký Krtíš – Zariadenie na úpravu odpadov

Investor:   Marius Pedersen a.s.
Miesto Realizácie:   Veľký Krtíš

Vo výstavbe