SEW: Výrobná hala

Investor:   SEW-Eurodrive SK s.r.o
Miesto Realizácie:   Bernolákovo

Pozemné stavby