SCANIA: Distribučné centrum

Investor:   SCANIA SLOVAKIA s.r.o.
Miesto Realizácie:   Senec

Pozemné stavby