PPA ENERGO: Nadstavba administratívnej budovy

Investor:   PPA ENERGO s.r.o.
Miesto Realizácie:   Vajnorská 137, Bratislava

Pozemné stavby