Podzemná garáž: Jarošova

Investor:   GTC Jarošova OC s. r. o.
Miesto Realizácie:   Bratislava

Dopravné a inžinierske stavby