PERI: Servisné centrum

Investor:   PERI spol. s r.o.
Miesto Realizácie:   Senec

Pozemné stavby