Panorama City: Areálové komunikácie

Investor:   Panorama byty, a.s.
Miesto Realizácie:   Bratislava

Dopravné a inžinierske stavby