Križovatka – Malé Krasňany

Investor:   Lucron
Miesto Realizácie:   Bratislava - Rača

Dopravné a inžinierske stavby