Križovatka – AB Cosmetics

Investor:   -
Miesto Realizácie:   Bratislava - Rača

Dopravné a inžinierske stavby