Kolísky: Obytný súbor Pod Vŕškami

Investor:   ITB DEVELOPMENT a.s.
Miesto Realizácie:   Záhorská Bystrica

Pozemné stavby