IKEA: Rekonštrukcia obchodného domu

Investor:   IKEA Bratislava, s.r.o.
Miesto Realizácie:   Bratislava

Pozemné stavby