Hraničný priechod Jarovce – rekonštrukcia

Investor:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesto Realizácie:   Bratislava - Jarovce

Dopravné a inžinierske stavby