Futbalový štadión – Devínska Nová Ves

Investor:   Mestká časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Miesto Realizácie:   Devínska Nová Ves

Pozemné stavby