Eurovea 2 komunikácie a spevnené plochy – SND

Investor:   J&T REAL ESTATE, a.s.
Miesto Realizácie:   Križovatka Landererova - Čulenova, Bratislava

Dopravné a inžinierske stavby