Centrum sociálnych služieb – Náruč Senior & Junior

Investor:   NÁRUČ Senior & Junior
Miesto Realizácie:   Bratislava - Dúbravka

Pozemné stavby