CARGO: Hala 5, hala 6

Investor:   Cargo
Miesto Realizácie:   Rakúsko

Pozemné stavby