Bytový dom Albero

Investor:   DIVANO s.r.o.
Miesto Realizácie:   Bratislava - Petržalka

Pozemné stavby