Balneocentrum Esplanade

Investor:   Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Location:   Kúpeľný ostrov, Piešťany

Building construction