Balneocentrum Esplanade

Investor:   Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Ort:   Kúpeľný ostrov, Piešťany

Bauen & Konstruktion