Balneocentrum Esplanade

Investor:   Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Miesto Realizácie:   Kúpeľný ostrov, Piešťany

Pozemné stavby