Avion: revitalizácia priestoru trávnatej plochy

Investor:   Ingka Centres Slovensko s.r.o.
Miesto Realizácie:   Bratislava

Dopravné a inžinierske stavby