Aupark: Spevnené plochy

Investor:   AUPARK a. s.
Miesto Realizácie:   Bratislava - Petržalka

Dopravné a inžinierske stavby