Aupark: Food courts

Investor:   AUPARK a. s.
Miesto Realizácie:   Bratislava - Petržalka

Pozemné stavby