PPA CONTROLL: Administratívna budova

Investor:   PPA CONTROLL, a.s.
Miesto Realizácie:   Vajnorská, Bratislava

Pozemné stavby